Litteraturvetenskap: Engelskspråkig litteratur

 

Här hittar du tips på aktuella tryckta böcker som berör litteraturstudier i engelskspråkig litteratur.

I Early English Books Online (EEBO) hittar du engelskspråkig litteratur i fulltext tryckt 1473-1700, t.ex. den första boken tryckt på engelska av William Caxton. Dessa e-böcker hittas inte i Alma!
Eighteenth Century Online hittar du bl.a. engelskspråkig litteratur i fulltext från 1700-talet. Dessa e-böcker hittas inte i Alma!

Elib finns engelskspråkiga klassiker som du kan låna och läsa på telefon eller Ipad, t.ex. George Eliots romaner.

E-boktips

Project Gutenberg ger dig tillgång till gratis e-böcker. Här hittar du t.ex. Shakespeares dramatik och Dickens romaner samt annan äldre skönlitteratur på engelska som inte längre omfattas av upphovsrättsliga begränsningar.