Litteraturvetenskap: Svenskspråkig och nordisk litteratur

 

Här hittar du tips på aktuella tryckta böcker som berör litteraturstudier i svenskspråkig och nordisk litteratur.

Biblioteket har också stora samlingar av svensk skönlitteratur.
Elib kan du låna svenskspråkig skönlitteratur till din telefon eller Ipad.

Databasen Daniel innehåller uppgifter om finlandssvensk dramatik.

Boktips - tryckta böcker

E-boktips

Klassikerbiblioteket : finländska svenskspråkiga klassiker i fulltext från Mikael Lybeck till Edith Södergran.
Litteraturbanken : svenska klassiker i fulltext från August Strindberg till Ellen Key.
Bokselskap : norska klassiker i fulltext, från Ibsen till Undset.
Arkiv for dansk litteratur : danska klassiker i fulltext, från H.C. Andersen till George Brandes.