Litteraturvetenskap: Tyskspråkig litteratur

 

Här hittar du tips på aktuella tryckta böcker som berör litteraturstudier i tyskspråkig litteratur.

E-boktips

Project Gutenberg ger tillgång till gratis e-böcker, t.ex. texter av Goethe och Kafka samt annan äldre litteratur på tyska som inte längre omfattas av upphovsrättsliga begränsningar.