Litteraturvetenskap: Engelskspråkig litteratur

 

Här hittar du tips på aktuella tidskrifter, såväl elektroniska som tryckta, som berör studier i engelskspråkig litteratur.

I databasen PressReader hittar du också många aktuella engelskspråkiga dagstidningar, som t.ex. The Guardian, The Independent, The Washington Post.

Databasen Adam Matthew ger tillgång till Eighteenth Century Journals.

Tips på tryckta tidskrifter

Äldre nummer av de tryckta tidskrifterna nedan kan även finnas tillgängliga digitalt i fulltext. När du klickar på tidskriftens namn kommer du till en ruta som tillåter dig att nå äldre tidskriftsummer i fulltext (om sådana finns) eller gå vidare till Alma Classic för att se vilka nummer som finns i tryckt form.