Litteraturvetenskap: Finskspråkig litteratur

 

Här hittar du tips på aktuella tidskrifter, såväl elektroniska som tryckta, som berör studier i finskspråkig litteratur.

Bibliotekets tips på e-tidskrifter

Bibliotekets tips på tryckta tidskrifter

Äldre nummer av de tryckta tidskrifterna nedan kan även finnas tillgängliga digitalt i fulltext. När du klickar på tidskriftens namn kommer du till en ruta som tillåter dig att nå äldre tidskriftsummer i fulltext (om sådana finns) eller gå vidare till Alma Classic för att se vilka nummer som finns i tryckt form.