Litteraturvetenskap: Skriva och referera

Skriva och referera

 

Skriv hellre rätt än fel!
Här finns nyttig information om hur du skriver rätt och riktigt, hur du förhåller dig källkritiskt till den information du hittar i böcker, tidskrifter och på nätet, samt råd om hur du effektivt hanterarar refenser.

Använd dig av Åbo Akademis språk och stilguide!

Du som skriver examensarbete vid ÅA kom ihåg Åbo Akademis avhandlingsguide!

Skrivregler

Akademiskt skrivande

Bli en bättre skribent

Språkriktighet och språkvård