Psykologi och logopedi: Referenshantering

Referenshantering

Att skriva akademiska texter är att ingå ett samtal med andra forskare. Därför är det viktigt att du klargör när du talar och när du överlåter ordet till någon annan. Det här gör du genom att hänvisa – referera till alla källor du använder i din text. På så sätt framgår tydligt vad som utgör underlaget för ditt resonemang och vad som är dina slutsatser. Tydliga hänvisningar stärker din argumentation och din trovärdighet som skribent.

Det finns olika referenssystem, såsom Harvard och APA. Vilken stil du ska använda bestäms vanligen av ditt ämne. Hör med din professor eller handledare om du är osäker på vilket referenssystem som används inom ditt ämne.

Ett referenshanteringsprogram hjälper dig hålla ordning på dina referenser. Biblioteket ger tillgång till och stöd med RefWorks, men det finns även gratisprogram du kan använda. Kolla också vår guide Referenshantering (Refworks & Mendeley)!

Referenshanteringsprogrammet RefWorks

 

Med hjälp av RefWorks kan du...

 • Spara referenser på ditt RefWorks-konto. Kontot fungerar helt och hållet på webben!
 • Luta dig tillbaka och låta RefWorks hänvisningsverktyg skapa dina källhänvisningar och din källförteckning
 • Välja mellan färdiga källhänvisningsstilar (t.ex. Harvard, APA) eller modifiera egna

 

Hänvisningsverktyg

 • Write-N-Cite
 • RefWorks Citation Manager
 • Google Docs Add-On
 • Quick Cite

 

Hur kommer jag igång med RefWorks

Alternativ till RefWorks

Om RefWorks inte passar ditt ändamål kan du pröva något av följande alternativ. Biblioteket erbjuder tyvärr inget användarstöd för dessa program, utan du hänvisas till programmens egna instruktioner.

Zotero

 • Gratis
 • Fungerar på Windows, OSX och Linux
 • Kan integreras i webbläsaren eller installeras som ett självständigt program
 • Kan liksom RefWorks integreras i Microsoft Word och LibreOffice/OpenOffice för att underlätta skapandet av hänvisningar
 • Låter dig snabbt och enkelt spara flera olika typer av dokument (t.ex. fulltext-pdf) och webbinnehåll från vissa tidskriftsdatabaser (t.ex. Academic Search Premier)
 • Du kan dela dina referenser med andra användare inom öppna eller slutna grupper

 

Mendeley

 • Gratis
 • Fungerar på Windows, OSX/iOS och Linux
 • Kan användas på webben (färre egenskaper) eller som ett självständigt program (fler egenskaper)
 • Kan liksom RefWorks integreras i Microsoft Word och LibreOffice/OpenOffice för att underlätta skapandet av hänvisningar
 • Låter dig snabbt och enkelt spara flera olika typer av dokument (t.ex. fulltext-pdf) och webbinnehåll från vissa tidskriftsdatabaser (t.ex. ScienceDirect)
 • Mendeley är lika mycket en referenstjänst som ett social nätverk där du har mångsidiga möjligheter att dela och ta del av andras referenser och publikationer