Psykologi och logopedi: Ordböcker och uppslagsverk

Om ordböcker och uppslagsverk

Uppslagsverk är användbara källor till kontrollerad information. Nedan hittar du tips på såväl allmänna som specialiserade elektroniska uppslagsverk.

Här får du också tips på ordböcker som köpts in till biblioteket och sådana som är fritt tillgängliga på nätet.

En mer utförlig lista över elektroniska uppslagsverk och ordböcker hittas i Alma. Kom ihåg att ÅAB har stora samlingar av tryckta uppslagsverk och ordböcker

Exempel på bibliotekets elektroniska uppslagsverk

Bibliotekets e-ordböcker

Lista över alla våra elektroniska ordböcker finns i Alma. 

Använd MOT-ordböckerna i din telefon!
- skapa användarkonto på Mot's webbplats
- öppna webbsidan motpro.fi i din telefon när du vill slå upp ett ord

Ordböcker på nätet - Svenska och nordiska språk