Språk och lingvistik: Tyska

 

Här hittar du tips på aktuella tidskrifter, såväl digitala som tryckta, som särskilt berör språkstudier i tyska.

Nyaste nummer av tyska dags- och veckotidningar hittar du i PressReader.

Bibliotekets tips på tryckta tidskrifter

Äldre nummer av de tryckta tidskrifterna nedan kan även finnas tillgängliga digitalt i fulltext. När du klickar på tidskriftens namn kommer du till en ruta som tillåter dig att nå äldre tidskriftsummer i fulltext (om sådana finns) eller gå vidare till Alma Classic för att se vilka nummer som finns i tryckt form.