Skip to main content

Forskarservice: Forskning och publicering

Forskningsdatabasen Artur

Som lärare, forskare eller övrig personal vid Åbo Akademi kan och bör du registrera dina vetenskapliga publikationer i ÅAs forskningsdatabas Artur. På så sätt ökar du din forsknings synlighet på webben samt bidrar till att statens finansiering till ÅA ökar eftersom de inmatade publikationerna i Artur årligen rapporteras vidare till Undervisnings- och kulturministeriet.

Parallellpublicera om möjligt genom att ladda upp dina publikationer i fulltext i Artur (snabbguide på intranätet).

I JUULI-portalen hittar du information om forskningspublikationer från alla finländska universitet.

Open access (OA)

Guide om open access - NYHET!

När du publicerar din forskning open access - i enlighet med Åbo Akademis policy för öppen vetenskap - kan den läsas avgiftsfritt och därmed nå fler läsare. Du kan antingen

  • publicera i Open Access-publikationer (mot APC-avgift, ibland gratis) eller i
  • hybridpublikationer (dvs prenumerationstidskrifter med avgiftsbelagd Open Access-service), och/eller
  • parallellpublicera genom att själv ladda upp en fulltextversion i ett öppet arkiv (t.ex. i publikationsdatabasen Artur).

Kolla upp om du som ÅA-forskare får rabatt på open access-avgiften!

Utvärdering av forskningspublikationer

  • Bibliometrisk analys är ett sätt att - med hjälp av kvantitativa metoder - utvärdera vetenskapliga publikationer, författare och citeringar.
  • Julkaisufoorumi (JUFO) är ett nationellt projekt för evaluering och klassificering av forskningspublikationer.