Folkrätt och Mänskliga rättigheter: Tidskrifter

Tidskrifters akademiska värde

Med hjälp av tidskrifter håller du dig à jour med det senaste inom forskningen. Notera att tidskrifter har olika dignitet och inflytande. Ett sätt att få reda på en tidskrifts akademiska värde är att leta fram den i Publikationsforum. Här klassificeras tidskrifter och andra seriella publikationer på en skala 1–3. 


Ett annat sätt att bedöma en tidskrifts inflytande är att se hur ofta dess artiklar citeras (impact factor) i t.ex. Journal Citation Reports