Folkrätt och Mänskliga rättigheter: Internationella fördrag