Litteraturvetenskap: Databaser

Olika databastyper

Referensdatabaser ger källhänvisningar om var du hittar böcker, artiklar och tidskrifter.

Fulltextdatabaser ger tillgång till hela artikeln eller boken. 

Citeringsdatabaser ger information om var en författare, artikel eller bok har citerats. 

OBS! Många databaser är både referens- och fulltextdatabaser.

Databaser för litteraturstudier

I databaserna nedan kan du som studerar eller forskar i litteratur söka på innehållet i böcker och tidskrifter.

I PCI-sökning i Alma kan du söka i många, men inte alla, databaser samtidig. Sök därför också i de enskilda databaserna direkt.

Klassiker i fulltext

Arkiv och övrigt digitaliserat material

Det finns flera olika arkivsamlingar vid Åbo Akademi, varav en del är sökbara på nätet och en del även digitaliserade. Olika arkiv har sina egna kataloger och användarregler kan variera. Det är alltid bra att kontakta arkivet före besöket.

Google Scholar

Hitta ÅA:s e-resurser via Google Scholar: SettingsLibrary links > sök på Åbo och markera Abo Akademi University Library – Fulltext ÅAB > Save

Hittar du inte materialet i Alma?

Kolla samdatabasen Melinda

  • Finns tidskriften/boken något annat bibliotek i Åbo, gå dit och läs eller kopiera/skanna artikeln eller låna boken därifrån
  • Finns tidskriften/boken vid Tritonia, fjärrlåna den gratis
  • Finns tidskriften/boken vid Depåbiblioteket  beställ beställ artikeln gratis och få den i elektronisk form eller låna boken som samlån mot avgift

I övriga fall kan du fjärrlåna artikeln (vilket betyder att du får en kopia av den) eller boken.
Graduskribenter fjärrlånar gratis mot intyg. För andra uppbärs en avgift