Litteraturvetenskap: Böcker

 

Här hittar du tips på litteraturvetenskapliga böcker.
Under flikarna finns specifika boktips för dig som studerar eller forskar i engelskspråkig, finskspråkig, franskspråkig, svenskspråkig, nordisk, ryskspråkig eller tyskspråkig litteratur.

Sök böcker i Alma


Allt tryckt efter 1919 finns vid ÅAB, men allt är inte infört i Alma. Om du inte hittar inhemskt material, fråga biblioteket!

Söktips
Använd booleska operatorer AND/OR/NOT och trunkering (* eller ?) för att begränsa eller utöka din sökning. Flera söktips

Ämnesord 
Böcker i Alma beskrivs med ämnesord som finns samlade i FINTO. Kolla här vilka ämnesord som används och få tips på vidare, snävare och relaterade begrepp. Detta ökar dina möjligheter att hitta relevant material!

Hittar du inte boken i Alma?

Kolla samdatabasen Melinda

  • Finns boken något annat bibliotek i Åbo, låna den därifrån
  • Finns boken vid Tritonia, fjärrlåna den gratis
  • Finns boken vid Depåbiblioteket  beställ den som samlån mot avgift

 

I övriga fall kan du fjärrlåna boken.
Graduskribenter fjärrlånar gratis mot intyg. För andra uppbärs en avgift

E-böcker

Studerande och anställda vid ÅA har tillgång till bibliotekets e-böcker.

De största e-boksleverantörerna är Ebook Central och Elib

Specialsamlingar