Process- och systemteknik: Avhandlingar

Tryckta avhandlingar publicerade vid ÅA

Alla avhandlingar publicerade vid ÅA finns i biblioteket. I Alma ser du var de finns. 

  • Diplomarbeten från KTF, TkF, KT och FNT ges enbart som läsesalslån.
  • Diplomarbeten och pro gradu-avhandlingar från Inf.Beh. och DataVet. lånas normalt.
  • Doktorsavhandlingar från Boktornet (Signum HB...) som beställs före kl. 12 fås samma dag efter kl. 15. Om du beställer efter kl. 12 kan du hämta dina lån följande dag efter kl. 15.

På väg att disputera?

Fullständig info hittar du i forskarportalen under Forskarutbildning, Ska du disputera?

E-avhandlingar från ÅA