Process- och systemteknik: Databaser

Hur läsa en vetenskaplig artikel? (5:10)

GoogleScholar

För att hemma komma åt det material ÅA har betalat licens för bör du göra följande inställning (1 ggr/dator):
Settings, Library links, sök på Åbo och markera Akademi Akademi University Library –Fulltext ÅAB, save.

RITVA & Yle-samlingen


Sök i RITVA

Yle-samlingen innehåller alla TV-program som producerats av Rundradion f.o.m. 1957.

Sök i Yle-samlingen

I RITVA kan man bara söka. För att se och lyssna på programmen måste du gå till friexemplarsdatorn i Boktornet. Personalen vid lånedisken hjälper dej!

Web of Science

Energy & Power Source

Academic Search Premier


Choose databases - ger möjlighet att söka i flera databaser samtidigt.

ACM Digital Library

Association for Computing Machinery

IEEE

Institute of Electrical and Electronics Engineers / The Institution of Engineering and Technology.

Elsevier