Process- och systemteknik: Skriva och referera

Referenshantering med RefWorks

OBS! Byt inte till nyare programversion mitt i en text!

  • Samlar och organisera referenserna på ditt RW-konto
  • Då du skriver kan du välja vilken referens du vill hänvisa till och programmet skapar hänvisningen inne i texten
  • RefWorks sammanställer automatiskt en källförteckning​. Du kan välja mellan färdiga standarder (t.ex. Harvard, ACS) eller göra egna stilar
  • Frågor eller problem? Kontakta biblioteket[a]abo.fi eller boka en bibliotekarie för personlig handledning

     

 

Andra referenshanteringsprogram

Biblioteket erbjuder inget användarstöd för dessa program, du hänvisas till programmens egna instruktioner.

Mendeley (gratis, fungerar med LaTeX)

Zotero (gratis)

Endnote (kostar)
Endnote basic online är gratis då du skapat ett konto och loggar in via Web of Science, My Tools