Psykologi och logopedi: Avhandlingar

Om avhandlingar

Ca 500 pro gradu- och 80 doktorsavhandlingar produceras årligen vid Åbo Akademi. 

Tryckta pro gradu-avhandlingar från ÅA kan läsas på Boktornet. Avhandlingar i elektronisk form finns i Åbo Akademis publikationsarkiv. Skribenter väljer om avhandlingen ska publiceras digitalt. Här kan du publicera din pro gradu elektroniskt

Doktorsavhandlingar från ÅA finns i elektronisk form fr.o.m. 2003 i Åbo Akademis publikationsarkiv. Alla avhandlingar hittar du i tryckt form i Alma

Publiceringsinformation till doktorander. Behöver du ett ISBN-nummer för din doktorsavhandling? Kontakta isbn@abo.fi.

Avhandlingar och forskningspublikationer Finland

Avhandlingar och forskningspublikationer i Norden

Internationella avhandlingar