Psykologi och logopedi: Böcker

Sök böcker i Alma


 


Fråga biblioteket
Allt tryckt efter 1919 finns vid ÅAB, men allt är inte infört i Alma. Om du inte hittar inhemskt material, fråga biblioteket!

Söktips
Använd booleska operatorer AND/OR/NOT och trunkering (* eller ?) för att begränsa eller utöka din sökning. Flera söktips

Ämnesord 
Böcker i Alma är beskrivna med Allärs-ämnesord. Du kan använda dem i sökning och söka material som handlar om ett visst ämne. 

E-böcker

Studerande och anställda vid ÅA har tillgång till bibliotekets e-böcker.

De största e-boksleverantörerna är Ebook Central (för engelspråkiga böcker) och Elib (för svenskspråkiga böcker). 

Hittar du inte boken i Alma?

Kolla samdatabasen Melinda

  • Finns boken på något annat bibliotek i Åbo, låna den därifrån
  • Finns boken vid Tritonia, fjärrlåna den gratis
  • Finns boken på Depåbiblioteket beställ den som samlån mot avgift
     

I övriga fall kan du fjärrlåna bokenGraduskribenter fjärrlånar gratis mot intyg. För andra uppbärs en avgift.