Skip to main content

Biokemi: Avhandlingar

Om avhandlingar

Vid Åbo Akademi produceras ca. 500 pro gradu- och 80 doktorsavhandlingar årligen.

Pro gradun i biokemi vid ÅA