Skip to main content

Miljö- och marinbiologi: Böcker

E-böcker och tryckta böcker

Här hittar du tips på allmänna elektroniska och tryckta böcker inom miljö- och marinbiologi som biblioteket tillhandahåller. 

Som studerande eller anställd vid Åbo Akademi har du tillgång till bibliotekets e-böcker. E-böckerna tillhandahålls av flera utomstående leverantörer och hur du gör för att läsa, låna, eller skriva ut en bok kan variera. Alla e-böcker kan läsas på en vanlig dator, men en del kan också överföras till eller läsas direkt på en mobil enhet. Just nu är Ebook Central vår mest omfattande e-boksleverantör, medan Biblio (tidigare Elib) förmedlar det största utbudet av svenskspråkig litteratur.

Bibliotekets omfattande samlingar av tryckta böcker hittar du i vår databas Alma.

Sök i Alma

  • När du söker på titel, lämna bort eventuell bestämd eller obestämd artikel i titelns början: introduction to (inte An introduction to).

Sök e-böcker

Bibliotekets e-bokstips