Skip to main content

Konst- och musikvetenskap: Avhandlingar

Åbo Akademis forskningspublikationer

   

Ca. 500 pro gradu- och 80 doktorsavhandlingar samt 1 400 vetenskapliga publikationer produceras årligen vid Åbo Akademi.

  • Våra doktorsavhandlingar hittar du i Alma genom att göra en avancerad sökning på Åbo Akademi OR ÅA (AND) diss OR doktorsavhandling (AND) olika varianter av ämnesord med OR emellan, t.ex. diss OR doktorsavhandling (AND) Åbo Akademi OR ÅA (AND) engelska.
  • Våra e-doktorsavhandlingar finns fr.o.m år 2003 Åbo Akademis publikationsarkiv.

 

NYA DOKTORSAVHANDLINGAR VID FHPT

Avhandlingar och forskningspublikationer Finland

Avhandlingar och forskningspublikationer i Norden

Internationella avhandlingar