Skip to main content

Statskunskap med masskommunikation (Vasa): Hyllklasser

Statskunskap och juridik (fjärde våningen)

303      Samhällsvetenskapliga metoder
304   Socialpolitik. Samhällspolitik
308   Sociografi. Samhällsbeskrivning
311   Statistik. Statistiska teorier och metodologi
314   Demografi. Befolkningslära
316   Sociologi
316.2   Sociologiska teorier
316.3   Samhälle. Politikens sociologi
316.4/.6   Sociala processer. Socialpsykologi
32   Politik. Statskunskap
32(091)   Politisk historia
321   Staten. Politisk makt
321.7   Demokrati
324   Val
327   Internationell politik
327.7   Internationella organisationer
328   Folkrepresentation. Parlament
329   Politiska partier
34   Rätt. Lagstiftning
340   Juridik. Metoder
340.5   Komparativ rätt
341   Internationell rätt
342.1/.8   Statsförfattningsrätt
342.9   Förvaltningsrätt
342.95   Skatterätt. Finansrätt
343   Straffrätt
347.1/.5   Förmögenhetsrätt
347.6   Familjerätt. Kvarlåtenskapsrätt
347.7   Handelsrätt
347.72   Bolagsrätt
347.73   Marknadsrätt. Konkurrensrätt
347.77/.78   Immaterialrätt. Upphovsrätt
347.9   Processrätt
349.2/.3   Arbetsrätt. Socialrätt
349.4/.7   Miljörätt. Jordrätt
35   Administrationsvetenskap
351   Offentlig förvaltning
351.77   Hälsovårdsadministration
352/354   Lokal-, regional- och centralförvaltning
355/359   Krigsvetenskap. Försvarsmakt. Krigshistoria

                 

Journalistik och kommunikation (första våningen)

001   Vetenskap. Forskningsarbete
001.81   Författande av vetenskaplig text
07   Journalistik
316.77   Kommunikation
316.772.2   Visuell kommunikation
316.772.5   Teknisk kommunikation
316.774   Nätkommunikation
32.019.5   Politisk kommunikation

Sök hyllklasser

De tryckta böcker är uppställda i hyllorna i olika klasser. Du ser på vilken hylla boken finns i Finna. Det går att söka fram alla böcker i en klass, gå till Avancerad sökning och sök på klassens nummer som signum.