Skip to main content

Pedagogiska ämnen: Hyllklasser vid Universitetsstranden

Hyllklasser i ED-samlingen: Didaktik

37.02

  

Allmän didaktik

372.82

 

Religion och livsåskådning. Filosofi. Psykologi : didaktik

372.83

 

Samhällslära och historia : didaktik

372.85

 

Matematik och naturvetenskaper : didaktik

372.857

 

Biologi, geografi och miljöfostran : didaktik

372.861

 

Hälsofostran : didaktik

372.864

 

Huslig ekonomi : didaktik

372.865.8

 

Företagarfostran : didaktik

372.865.93

 

Mediafostran. Informations- och kommunikationsteknik : didaktik

372.867

 

Slöjd : didaktik

372.874

 

Bildkonst : didaktik

372.878

 

Musik : didaktik

372.879.2

 

Drama : didaktik

372.879.6

 

Fysisk fostran : didaktik

372.88

372.880

 

Språk och litteratur : didaktik

Språkundervisning och språkinlärning. Språkbad.

372.880.397

 

Modersmål och litteratur - svenska : didaktik

372.880.945.41

 

Modersmål och litteratur - finska : didaktik

 

Hyllklasser i ED-samlingen

37

  

Pedagogik. Undervisning

37(09)

 

Undervisningsinstitutioner: historiker

37.01

 

Pedagogikens grunder och grundformer

37.012

 

Pedagogiska forskningsmetoder

37.015

 

Pedagogisk psykologi. Utbildningssociologi

37.04

 

Studievägledning. Yrkesval

37.06

 

Samarbete skola-hem

37.07

 

Skolförvaltning. Lagstiftning

371.1

 

Skolledning. Lärare. Pedagogiskt ledarskap

371.214

 

Läroplaner

371.3

 

Undervisningsmetoder. E-lärande

371.4

 

Alternativ pedagogik

371.5

 

Våld i skolan. Skolmobbning

372.3

 

Småbarns- och förskolepedagogik: undervisning och didaktik

372.4

 

Lågstadiepedagogik: läsning, skrivning

373.2

 

Förskola och småbarnspedagogisk verksamhet: institutioner

374

 

Vuxenpedagogik. Vuxenutbildning

374.3

 

Ungdomsutbildning

376

 

Specialpedagogik

377

 

Yrkesutbildning

377.6

 

Yrkeshögskolor

378

 

Universitet. Högskolor

378(09)

 

Universitet: historiker

378.1

 

Universitets- och högskoleundervisning

378.637

 

Lärarutbildning

SB

 

Den finlandssvenska skolbokssamlingen

 

Referensböcker

     
REF37   Pedagogik
REF37(09)   Undervisningsinstitutioner: historia
REF371.214   Läroplaner
REF378   Universitet. Högskolor

 

I de här hyllklasserna hittar du litteratur om språk och språkinlärning

80         Allmän språkvetenskap
800:73   Tvåspråkighet. Flerspråkighet

 

Sök hyllklasser

De tryckta böcker är uppställda i hyllorna i olika klasser. Du ser på vilken hylla boken finns i Finna. Det går att söka fram alla böcker i en klass vid Avancerad sökning. Välj signum och skriv in klassens nummer.