Skip to main content

Hälsovetenskaper (Vasa): Hyllklasser

Samhällsvetenskap (fjärde våningen)

303

 

Samhällsvetenskapliga metoder

304

 

Socialpolitik. Samhällspolitik

308

    

Sociografi. Samhällsbeskrivning

311

 

Statistik. Statistiska teorier och metodologi

314

 

Demografi. Befolkningslära

316

 

Sociologi

316.2

 

Sociologiska teorier

316.3

 

Samhälle. Politikens sociologi

316.4/.6

 

Sociala processer. Socialpsykologi

331

 

Arbete. Arbetsliv

35

 

Administrationsvetenskap

351.77

 

Hälsovårdsadministration

36

   

Socialvård

364

 

Samhällets stödformer. Socialpolitik

364.2

 

Välfärdsproblem, rusmedel

364.4

 

Socialservice

364.6

 

Hjälpbehövande: barn, unga, äldre, handikappade

365

 

Boende

368

 

Försäkring

396

 

Kvinno- och mansforskning. Genusforskning

 

Hälsovetenskaper och psykologi (fjärde våningen)

159.9   Psykologi
159.91   Krispsykologi
159.92   Utvecklingspsykologi
59   Medicin. Hälsovård
59.09   Hälsovårdens historia
59.1   Medicinsk biologi
59.13   Medicinsk mikrobiologi. Immunologi
59.2   Allmän hälsovård
59.21   Vårdvetenskap. Vårdarbete. Vårdpersonal
59.2101    Vårdvetenskapliga forskningsmetoder.   Vårdetik
59.22   Vårdanstalter. Vårdadministration
59.23   Förebyggande av olyckor. Första hjälpen
59.24   Socialmedicin. Miljömedicin
59.241   Personal-, student- och skolhälsovård
59.3   Personlig hälsovård. Friskvård
59.31   Skönhetsvård. Utseende
59.33   Avslappning. Sömn. Sömnlöshet
59.34   Näringslära. Dieter
59.35   Sexologi
59.4   Behandlingsmetoder. Rehabilitering
59.43   Behandling med läkemedel. Farmakologi
59.48   Kirurgi. Kirurgisk vård
59.49   Lindringsvård. Terminalvård
59.5   Organ. Sjukdomar
59.51   Smittsamma sjukdomar
59.52   Rörelseorgan. Sjukdomar i rörelseorganen
59.53   Inre organ. Invärtes sjukdomar
59.54   Cancersjukdomar
59.55   Nervsystemet. Neurologi
59.56   Psykiatri
59.561   Psykiska sjukdomar
59.562   Psykoterapi. Mentalhygien
59.563   Mental hälsa. Störningar i känslolivet
59.565   Självmord och förebyggandet av dem
59.567   Bruk av rusmedel och stimulantia
59.57   Gynekologi
59.571   Graviditet. Fosterutveckling. Förlossning
59.58   Allergiska sjukdomar. Huden. 
59.59   Sinnesorgan. Ögonsjukdomar. Öron-, näs- och halssjukdomar
59.6   Hälso- och sjukvård för barn
59.8   Hälso- och sjukvård för äldre
59.9   Odontologi

Sök hyllklasser

De tryckta böcker är uppställda i hyllorna i olika klasser. Du ser på vilken hylla boken finns i Finna. Det går att söka fram alla böcker i en klass vid Avancerad sökning. Välj signum och skriv in klassens nummer.