Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Naturmaterialteknik: Open Access

Tips

Det finns en separat LibGuide om open access.

Sherpa/Romeos färgkoder

Vilken version av artikeln får parallellpubliceras?

GRÖN
Alla versioner får arkiveras

BLÅ
Post-print (=sista versionen efter granskning) eller förlagets version får arkiveras

GUL
Pre-print (=ogranskad version) får arkiveras

VIT 
Ingen arkivering tillåten

Definitioner

Article Processing Charge (APC) - open access-tidskrifternas publiceringsavgift som betalas av författaren

CC-BY - licens som tillåter återanvändning av publicerat material, under förutsättning att den ursprungliga författaren och källan uppges

CC-BY-NC - licens som tillåter icke-kommersiell återanvändning av publicerat material, under förutsättning att den ursprungliga författaren och källan uppges

Creative Commons (CC)-licens - ger vid sidan av upphovsrätten möjligheter att utöka användarvillkoren för det egna verket så att det passar olika behov

Digital Object Indentifier (DOI) - ett permanent identifieringsnummer för elektroniska dokument

Embargo - ett förlags restriktion om hur snabbt efter publicering en artikel får offentliggöras i ett öppet arkiv

Gold OA -  artikeln publiceras i en OA-tidskrift som uppbär en publiceringsavgift av författaren

Gratis OA - publikationen tillgängliggörs kostnadsfritt

Green OA - en version av artikeln får parallellpubliceras i ett öppet arkiv, t.ex i ÅA:s publikationsarkiv

Hybrid OA - författaren kan betala för att göra enskilda artiklar i licensbelagda tidskrifter fritt tillgängliga

Libre OA - utöver den fria tillgången ges utökade användarrättigheter med hjälp av Creative Commons-licenser

Open access (OA) -  vetenskapliga forskningsresultat görs fritt tillgängliga i digital form. Läsaren kan utan kostnad läsa, använda, kopiera, skriva ut och länka OA-publikationer

Parallellpublicering/parallellarkivering - författaren sparar en kopia av publikationen i ett öppet arkiv. Version som får sparas och embargotid varierar mellan tidskrifterna

Postprint - referentgranskad version av artikeln med eventuella ändringar införda. Layouten är inte slutgiltig.

Preprint - version av artikeln som inte genomgått kvalitetsgranskning

Publisher´s version - slutlig version av artikeln som publicerats i journalen

Sherpa/Romeo - databas som innehåller uppgifter om olika förlags och forskningsfinansiärers policy beträffande parallellpublicering

Användbara länkar

Öppen data

Lagringstjänster

Sök OA-publikationer

DOAJ


DOAB


OA thesis and dissertations


BASE


OPen DOAR

Filmsnuttar