Skip to main content

Socialvetenskaper (Vasa): Hyllklasser vid Tritonia

Pedagogik (första våningen)

37

  

Pedagogik. Undervisning

37(09)

 

Undervisningsinstitutioner: historiker

37.01

 

Pedagogikens grunder och grundformer

37.012

 

Pedagogiska forskningsmetoder

37.015

 

Pedagogisk psykologi. Utbildningssociologi

37.04

 

Studievägledning. Yrkesval

37.06

 

Samarbete skola-hem

37.07

 

Skolförvaltning. Lagstiftning

371.1

 

Skolledning. Lärare. Pedagogiskt ledarskap

371.214

 

Läroplaner

371.3

 

Undervisningsmetoder. E-lärande

371.4

 

Alternativ pedagogik

371.5

 

Våld i skolan. Skolmobbning

372.3

 

Förskolepedagogik

372.4

 

Lågstadiepedagogik: läsning, skrivning

373.2

 

Förskola

374

 

Vuxenpedagogik. Vuxenutbildning

374.3

 

Ungdomsutbildning

376

 

Specialpedagogik

377

 

Yrkesutbildning

377.6

 

Yrkeshögskolor

378

 

Universitet. Högskolor

378(09)

 

Universitet: historiker

378.1

 

Universitets- och högskoleundervisning

378.637

 

Lärarutbildning

SB

 

Den finlandssvenska skolbokssamlingen

 

Organisationspsykologi (tredje våningen)

65.01      

       

Organisationsteori

65.012

 

Företagsledningens kvantitativa metoder

65.012.4

 

Företagsledning

65.012.6

 

Projektledning

65.013

 

Organisations- och arbetspsykologi

65.016

 

Entreprenörskap

Samhällsvetenskap (fjärde våningen)

303

 

Samhällsvetenskapliga metoder

304

 

Socialpolitik. Samhällspolitik

308

    

Sociografi. Samhällsbeskrivning

311

 

Statistik. Statistiska teorier och metodologi

314

 

Demografi. Befolkningslära

316

 

Sociologi

316.2

 

Sociologiska teorier

316.3

 

Samhälle. Politikens sociologi

316.4/.6

 

Sociala processer. Socialpsykologi

331

 

Arbete. Arbetsliv

331.2/.4

 

Lön. Arbetstid. Arbetarskydd

331.5

 

Arbetsmarknad. Sysselsättning

332

 

Fast egendom. Regionalt näringsliv. Bostadspolitik

335

 

Socialism

336

 

Offentliga finanser. Statsfinanser

339.923

 

Ekonomiska unioner. EU

35

 

Administrationsvetenskap

351

 

Offentlig förvaltning

351.77

 

Hälsovårdsadministration

352/354

 

Lokal- och regionalförvaltning. Centralförvaltning

355/359

 

Krigsvetenskap. Försvarsmakt. Krigshistoria

36

   

Socialvård

364

 

Samhällets stödformer. Socialpolitik

364.2

 

Välfärdsproblem, rusmedel

364.4

 

Socialservice

364.6

 

Hjälpbehövande: barn, unga, äldre, handikappade

365

 

Boende

368

 

Försäkring

396

 

Kvinno- och mansforskning. Genusforskning

 

Sök hyllklasser

De tryckta böcker är uppställda i hyllorna i olika klasser. Du ser på vilken hylla boken finns i Finna. Det går att söka fram alla böcker i en klass vid Avancerad sökning. Välj signum och skriv in klassens nummer.

 

Hälsovetenskaper och psykologi (fjärde våningen)

159.9

 

Psykologi

159.91

 

Krispsykologi

159.92

 

Utvecklingspsykologi

59.56

 

Psykiatri

59.561

 

Psykiska sjukdomar

59.562

 

Psykoterapi. Mentalhygien

59.563

 

Mental hälsa. Störningar i känslolivet

 

Regionalvetenskap och geografi (fjärde våningen)

71

 

Regionalvetenskap. Områdes- och samhällsplanering

711.1

 

Fysisk samhällsplanering

711.3

 

Landsbygdsplanering

711.4/.6

    

Stadsplanering

712

 

Landskapsplanering

91

 

Geografi

911.2

 

Fysisk geografi

911.3

 

Kulturgeografi

911.373

 

Bosättning på landet

911.375

 

Städer. Stadsbebyggelse ur geografisk synpunkt

912

 

Kartor. Atlaser.

913/919

 

Regional geografi. Länder