Skip to main content

Matematik/statistik: Avhandlingar

Åbo Akademis forskningspublikationer

   

Ca. 500 pro gradu- och 80 doktorsavhandlingar samt 1 400 vetenskapliga publikationer produceras årligen vid Åbo Akademi.

  • Våra doktorsavhandlingar hittar du i Alma genom att göra en avancerad sökning på Åbo Akademi OR ÅA (AND) diss OR doktorsavhandling (AND) olika varianter av ämnesord med OR emellan, t.ex. diss OR doktorsavhandling (AND) Åbo Akademi OR ÅA (AND) engelska.
  • Våra e-doktorsavhandlingar finns fr.o.m år 2003 Åbo Akademis publikationsarkiv.

Sökning av pro gradu enligt ämne

Pro gradu-avhandlingar skrivna vid Åbo Akademi är sökbara i Alma. Tryckta pro gradu-avhandlingar inom ämnet matematik finns samlade på matematiska institutionen.

Avhandlingar och forskningspublikationer Finland