Skip to main content

Språk och lingvistik: Engelska

Boktips - tryckta böcker

E-boktips

E-böcker som inte hittas i Alma:
Early English Books Online (EEBO):
 böcker från 1473-1700
Eighteenth Century Onlineböcker från 1700-talet.
Biblio (f.d. Elib): klassiker m.m.
Project Gutenberg: äldre material från Shakespeare till Dickens.