Skip to main content

Språk och lingvistik: Svenska och nordiska språk

Boktips - tryckta böcker

E-boktips

E-böcker som inte hittas i Alma:
Biblio (f.d. Elib): stort urval svensk skönlitteratur, nyutgivna titlar och äldre klassiker.
Klassikerbiblioteket  finländska svenskspråkiga klassiker från Mikael Lybeck till Edith Södergran.
Litteraturbanken: svenska klassiker från August Strindberg till Ellen Key.
Bokselskap  norska klassiker från Ibsen till Undset.
Arkiv for dansk litteratur: danska klassiker från H.C. Andersen till George Brandes.