Skip to main content

Språk och lingvistik: Källkritik och forskningsetik

Vilka källor kan jag lita på?

Lär dig handla forskningsetiskt och idka god källkritik.
Tänk efter när du hänvisar till information du hittar i böcker, tidskrifter eller på nätet. Vem har skrivit och publicerat informationen? Är den pålitlig? Hur ska jag presentera mina egna forskningsresultat?

Ansvarsfull forskning i Finland - Webbplats för forskningsetik och vetenskapskommunikation i Finland