Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad

Språk och lingvistik: Referenshantering

Se vår Referenshanteringsguide!

Att skriva akademiska texter är att ingå i ett samtal med andra forskare. Därför ska du klargöra när du själv talar och när du ger ordet åt någon annan. Det senare gör du genom att hänvisa – refereratill alla källor du använder i din text. På så sätt framgår tydligt vad som är underlaget för ditt resonemang och vad som är dina egna slutsatser. Tydliga hänvisningar stärker din argumentation och din trovärdighet som skribent.

Det finns olika referenssystem, t.ex. Harvard och APA.
Skriver du uppsats eller slutarbete ska du använda det referenssystem som tillämpas vid ditt ämne, se ÅAs referensguider eller fråga din handledare.
Skriver du en text för publicering brukar det stå i skribentanvisningarna vilket referenssystem du ska använda.

Ett referenshanteringsprogram hjälper dig hålla ordning på dina referenser. Läs mer i Referenshanteringsguiden!

Andra referensguider