Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

eGradu: Studenten

Studentens uppgifter i eGradu

Innan granskningsprocessen börjar

Handledningsprocessen avslutas
Handledaren ska göra en slutkontroll av manuskriptet och ge klartecken för att den kan lämnas in. Avhandlingen räknas som inlämnad för bedömning och samtidigt handledningsprocessen som avslutad när studeranden sänt in avhandlingen för plagiatgranskning. Samtidigt bör studenten fylla i formuläret för elektronisk publicering av magisteravhandlingen.

Studeranden kan med dekanens tillstånd påbörja granskningsprocessen även utan handledarens klartecken och då deltar handledaren inte i granskningsprocessen.

Granskningsprocessen inleds
Processen inleds med plagiatgranskning, varefter avhandlingen skickas vidare utan att studenten behöver vidta åtgärder.

Studentens steg i processen är följande:

  1. Fyll i formuläret för elektronisk publicering
  2. Skicka in avhandlingen för plagiat- och sakgranskning
  3. Anhåll vid behov om sekretessbeläggning
  4. Anhåll vid behov om undantag från publiceringstidpunkt pga kommande publicering i tidskrift

Videoguide

Råd och tilläggsinformation

Frågor om eGradu eller feedback på processen eller instruktionerna:egradu@abo.fi
Frågor om PDF/A-formatet, blanketten för elektronisk publiceringen och själva elektroniska publiceringen: abopub@abo.fi