Skip to main content

Open access: Öppen forskningsdata

Öppen forskningsdata - nyheter

Var kan jag publicera forskningsdata?

 

Den officiella informationen för ÅA:s forskare om forskningsdatahantering och DMP finns på intranätet (inloggning krävs): Forskning > Forskningsdatahantering 

 

Med forskningsdata avses material som forskaren producerar eller använder under forskningsprocessens gång. Forskningsdata ska gärna göras tillgänglig för andra för att det ger möjlighet att validera forskningen och för att möjlighet till återanvändning är resursmässigt smart, men det är också god forskningssed och meriterande för forskaren om data publiceras och att dess hela livscykel är genomtänkt. Forskningsdatans offentlighetsgrad och användning kan regleras av forskaren (t.ex. tillgång endast mot ansökan och enbart för forskningsbruk) och meddelas med olika licenser (t.ex. Creative Commons, CC-licens). Allt fler forskningsfinansiärer kräver eller rekommenderar att forskningsdata ska göras öppet tillgängliga. 

Åbo Akademis policy för forskningsdatahantering främjar öppenhet i datahanteringen. En rekommendation är att forskarna beskriver och arkiverar sina data enligt FAIR-principerna (Findable, Accessible, Interoperable, Re-usable). 

Forskningsdata kan lagras i finländska eller internationella arkiv öppet eller med användarvillkor. Dessa rekommenderas och är gratis att använda:

Arkiven ger anvisningar och hjälper till med alla aspekter av lagringen som t.ex. beskrivningen av datasetet (metadata), format osv.

I Sherpa/Juliet kan man se vilka forskningsfinansiärer som kräver dataarkivering.

Läs mer i Forskarens handbok för öppen forskning:

 

Data Janneke staaks (CC BY-NC 2.0)