Skip to main content

Farmaci: Böcker

E-böcker och tryckta böcker

Här hittar du tips på allmänna elektroniska och tryckta böcker inom farmaci som biblioteket tillhandahåller. 

Som studerande eller anställd vid Åbo Akademi har du tillgång till bibliotekets e-böcker. E-böckerna tillhandahålls av flera utomstående leverantörer och hur du gör för att läsa, låna, eller skriva ut en bok kan variera. Alla e-böcker kan läsas på en vanlig dator, men en del kan också överföras till eller läsas direkt på en mobil enhet. Just nu är Ebook Central vår mest omfattande e-boksleverantör, medan Biblio (tidigare Elib) förmedlar det största utbudet av svenskspråkig litteratur.

Bibliotekets omfattande samlingar av tryckta böcker hittar du i vår databas Alma.

Sök i Alma

  • När du söker på titel, lämna bort eventuell bestämd eller obestämd artikel i titelns början: textbook of pharmaceutical (inte A textbook of pharmaceutical).

Sök e-böcker