Skip to main content

Farmaci: Skriva och referera

Skriva och referera

På den här sidan hittar du nyttig information om hur du skriver rätt och riktigt. Här finns även tips om hur du förhåller dig källkritiskt till den information du hittar i böcker, tidskrifter och på nätet, samt råd om hur du effektivt kan hantera refenser när du skriver ett akademiskt arbete.

Böcker om skrivregler

Länkar till språkriktighet och språkvård

Tips på handledningar i akademiskt skrivande