Skip to main content

Folkrätt och Mänskliga rättigheter: Artiklar och databaser

Sök artiklar i vetenskapliga tidskrifter

Man kan söka artiklar i alla vetenskapliga tidskrifter i Alma (Sök E-artiklar (PCI)). Om man vill kan man också söka direkt i ämnesspecifika databaser. Var noga med att artiklarna kommer från vetenskapliga tidskrifter.

Om du vill läsa hela artiklar i köpta tidskrifter, måste du vara inloggad i Alma med ditt användarnamn och lösenord (Haka-inloggning)

Databaser, som innehåller juridiska vetenskapliga tidskrifter

Forskningsguider

Forskningsdata

Till folkrätts och mänskliga rättigheters samlingar