Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Folkrätt och Mänskliga rättigheter: Artiklar och databaser

Sök artiklar i vetenskapliga tidskrifter

Man kan söka artiklar i alla vetenskapliga tidskrifter i Alma (Sök E-artiklar (PCI)). Om man vill kan man också söka direkt i ämnesspecifika databaser. Var noga med att artiklarna kommer från vetenskapliga tidskrifter.

Om du vill läsa hela artiklar i köpta tidskrifter, måste du vara inloggad i Alma med ditt användarnamn och lösenord (Haka-inloggning)

Databaser, som innehåller juridiska vetenskapliga tidskrifter

Forskningsguider

Forskningsdata

Till folkrätts och mänskliga rättigheters samlingar