Gå till huvudinnehållet

Hälsovetenskaper (Vasa): Tryckta böcker

Tryckta böcker

Alla tryckta böcker finns i vår söktjänst Alma, se hyllklasserna för mera detaljer om var olika ämnen är placerade. Kursböcker finns i Agneta och ämneslitteratur i vårdvetenskap finns på Övre torget.  

 

Fjärrlån

Om den bok eller artikel du söker inte finns på Academillbiblioteket eller på något annat bibliotek i Vasa kan du fjärrlåna från andra bibliotek. Närmare info hittar du på ÅAB:s webbsidor. 

 

ÅAB-lån

ÅA-studerande och personal i Vasa har också möjlighet att beställa material avgiftsfritt från ÅAB i Åbo genom att fylla i en beställningsblankett. Mer information finns på ÅA:s intranät.

Karta över Academillbiblioteket

Söktips: ämnesord

Biblioteken beskriver publikationernas innehåll med ämnesord som väljs ur tesaurusar. I tesaurusen hittas exempel på vidare, snävare och relaterade begrepp, vilket är till hjälp när du väljer sökord. Om du söker med samma begrepp som använts i databasen ökar chansen att hitta någonting.