Gå till huvudinnehållet

Hälsovetenskaper (Vasa): Artiklar och databaser

Hur väljer jag sökord?

​Ämnesordlistor är ett bra hjälpmedel för att hitta sökord.

Hälsovetenskapliga databaser

I Alma finns en lista över databaser inom Beteende- och hälsovetenskaper. Vid Sök E-artiklar kan du söka i många av databaserna samtidigt. I sökningen ingår ändå inte alla databaser som ÅA har tillgång till och sökfunktionerna är begränsade.

Använd istället databasgränssnittet EBSCOhost för att söka i viktiga hälsovetenskapliga databaser:


Tips! Vid Choose databases kan du välja att söka i flera databaser samtidigt:

 


Andra centrala databaser:


Nordiska databaser:

Olika databastyper

Referensdatabaser innehåller hänvisningar till böcker, artiklar och tidskrifter.

Fulltextdatabaser ger tillgång till hela artikeln eller boken.

Citeringsdatabaser innehåller information om var en författare, artikel eller bok har citerats, 

OBS! Många databaser är en blandning av referens- och fulltextdatabaser. En del av artiklarna kan finnas i fulltext medan det av andra bara finns abstraktet eller källhänvisningen.

Google Scholar

Google Scholar Search

Hitta ÅA:s e-resurser via Google Scholar: SettingsLibrary links > sök på Åbo och markera Abo Akademi University Library – Fulltext ÅAB > Save