Skip to main content

Hälsovetenskaper (Vasa): Artiklar och databaser

Hur väljer man sökord?

​Ämnesordlistor är ett bra hjälpmedel för att hitta sökord.

Hur fungerar en vetenskaplig artikel?

Google Scholar

Google Scholar Search

Hitta ÅA:s e-resurser via Google Scholar: SettingsLibrary links > sök på Åbo och markera Abo Akademi University Library – Fulltext ÅAB > Save

Hälsovetenskapliga databaser

Vid Sök artiklar i Finna kan du söka i många, men inte alla, databaser samtidigt. Sök därför också i de enskilda databaserna direkt.

Internationella databaser:


Nordiska databaser:

Inhemsk information om hälsa och välfärd

Jag hittar inte artikeln!

Klicka på bilden! Om en artikel inte finns vid Tritonia kan den fjärrlånas, vilket är gratis för kandidat- och graduskribenter. Läs mera om fjärrlån.

Olika databastyper

Referensdatabaser innehåller hänvisningar till böcker, artiklar och tidskrifter.

Fulltextdatabaser ger tillgång till hela artikeln eller boken.

Citeringsdatabaser innehåller information om var en författare, artikel eller bok har citerats, 

OBS! Många databaser är en blandning av referens- och fulltextdatabaser. En del av artiklarna kan finnas i fulltext medan det av andra bara finns abstraktet eller källhänvisningen.