Skip to main content

Kemi: Open Access

Tips

Det finns en separat LibGuide om open access.

Sherpa/Romeos färgkoder

Vilken version av artikeln får parallellpubliceras?

GRÖN
Alla versioner får arkiveras

BLÅ
Post-print (=sista versionen efter granskning) eller förlagets version får arkiveras

GUL
Pre-print (=ogranskad version) får arkiveras

VIT 
Ingen arkivering tillåten

Definitioner

Article Processing Charge (APC) - open access-tidskrifternas publiceringsavgift som betalas av författaren

CC-BY - licens som tillåter återanvändning av publicerat material, under förutsättning att den ursprungliga författaren och källan uppges

CC-BY-NC - licens som tillåter icke-kommersiell återanvändning av publicerat material, under förutsättning att den ursprungliga författaren och källan uppges

Creative Commons (CC)-licens - ger vid sidan av upphovsrätten möjligheter att utöka användarvillkoren för det egna verket så att det passar olika behov

Digital Object Indentifier (DOI) - ett permanent identifieringsnummer för elektroniska dokument

Embargo - ett förlags restriktion om hur snabbt efter publicering en artikel får offentliggöras i ett öppet arkiv

Gold OA -  artikeln publiceras i en OA-tidskrift som uppbär en publiceringsavgift av författaren

Gratis OA - publikationen tillgängliggörs kostnadsfritt

Green OA - en version av artikeln får parallellpubliceras i ett öppet arkiv, t.ex i ÅA:s publikationsarkiv

Hybrid OA - författaren kan betala för att göra enskilda artiklar i licensbelagda tidskrifter fritt tillgängliga

Libre OA - utöver den fria tillgången ges utökade användarrättigheter med hjälp av Creative Commons-licenser

Open access (OA) -  vetenskapliga forskningsresultat görs fritt tillgängliga i digital form. Läsaren kan utan kostnad läsa, använda, kopiera, skriva ut och länka OA-publikationer

Parallellpublicering/parallellarkivering - författaren sparar en kopia av publikationen i ett öppet arkiv. Version som får sparas och embargotid varierar mellan tidskrifterna

Postprint - referentgranskad version av artikeln med eventuella ändringar införda. Layouten är inte slutgiltig.

Preprint - version av artikeln som inte genomgått kvalitetsgranskning

Publisher´s version - slutlig version av artikeln som publicerats i journalen

Sherpa/Romeo - databas som innehåller uppgifter om olika förlags och forskningsfinansiärers policy beträffande parallellpublicering

Användbara länkar

Öppen data

Lagringstjänster

Sök OA-publikationer

DOAJ


DOAB


OA thesis and dissertations


BASE


OPen DOAR

Filmsnuttar