Skip to main content

Offentlig förvaltning: Start

Välkommen att använda ämnesguiden för offentlig förvaltning

Guiden blir inte någonsin helt klar, så kom gärna med förändrings- och kompletteringsförslag till bibliotekarien.
 

Biblioteket är också en arbetsplats

Här jobbar en graduskribent.

 

Din bibliotekarie