Gå till huvudinnehållet

Open access: ÅA:s finansiering av open access-avgifter

Gör så här:

Kolla vilket alternativ för open access (OA) som gäller för ÅA-anknutna forskare innan du skickar in artikelmanuskript till en tidskrift. Mer anvisningar finns i respektive kolumn nedan.
 

1. Publicera open access gratis eller till nedsatt pris genom ÅA:s avtal

 • ÅA-anknutna forskare kan publicera OA hos många förlag utan avgift (med voucher) eller med rabatt på APC-avgiften (article processing charge), främst genom ÅA:s read and publish-avtal. FinELib är bibliotekens nationella förhandlingsorgan för dessa avtal.
 • Kolla respektive förlags listor över tidskrifter nedan. Notera att alla tidskrifter hos ett förlag inte ingår i avtalen.
 • Ifall avtalet endast ger en rabatt, använd projektmedel (om tillåtet av finansiären) för det resterade beloppet eller ansök om stöd från APC-poolen.
 • Kontrollera hur du får tillgång till rabatten eller vouchern innan du skickar in ditt manuskript. I regel krävs att corresponding author använder sin abo.fi-e-postadress som bevis för tillhörighet till ÅA.
   

2. ÅA:s APC-pool för open access-avgifter

ÅA:s APC-pool finansierar publicering i full OA-tidskrifter som uppfyller särskilda kvalitetskriterier. Ansökan till APC-poolen ska skickas in när artikeln är nästan klar att skickas in för referentgranskning.

 • APC-poolen beviljar stödet innan artikeln skickas in för referentgranskning till förlaget, annars bör författarna själva ha täckning för avgiften.
 • Två artiklar per corresponding author kan finansieras per år.
 • APC-poolen stöder publicering i full OA-tidskrifter. Vid publicering i hybridtidskrifter används parallellpublicering i AboCRIS.
 • APC-poolen tar emot ansökningar kontinuerligt. Ansökningar behandlas inte i juli.
   

3. ÅA:s BPC-pool för öppnande av monografier

För öppnande av böcker betalas en BPC-avgift (book processing charge). ÅA:s BPC-pool kan bevilja medel för att täcka BPC-avgiften för ÅA-affilierade författares monografier. BPC-poolen finansierar inte öppnande av redigerade verk eller enskilda bokkapitel. För dessa gäller parallellpublicering enligt förlagets riktlinjer.

 

Read & publish-avtalen och APC- och BPC-poolerna finansieras av Gösta Branders forskningsfond, Stiftelsen för Åbo Akademi.

Frågor? Kontakta openscience@abo.fi

1. Publicera open access gratis eller till nedsatt pris genom ÅA:s avtal

ÅA-anknutna forskare får publicera gratis OA eller med rabatt på APC hos många förlag. Kontrollera nedan hur du får tillgång till rabatten eller vouchern innan du skickar in ditt manuskript. Förfarandet varierar från förlag till förlag, men i regel krävs att den ansvariga författaren ("corresponding author") använder sin abo.fi-e-postadress som bevis för tillhörighet till ÅA.
 

Följande avtal är i kraft

Klicka på förlagets namn för anvisningar om utnyttjande av rabatten/vouchern och listor över tidskrifter som ingår i avtalet. 

ACM (Association for Computing Machinery) - gratis full open access i tidskrifter och konferenspublikationer. Gäller artiklar accepterade 1.7.2022–31.12.2024.

Cambridge University Press - full open access och hybrid, gratis. Begränsat antal artiklar antagna 2022-2024. Se listan på vilka tidskrifter som omfattas av avtalet här. Uppdatering pågår. Kontakta openscience@abo.fi vid frågor

Cell Press -  hybrid, gratis (referentgranskade artiklar antagna för publicering 1.1.2022-31.12.2024) i utvalda tidskrifter.

Elsevier - Hybrid, gratis och full open access, rabatt 15%. För begränsat antal artiklar antagna 1.1.2024-31.12.2025 i utvalda tidskrifter. 
(Obs! Elsevier har s.k. spegeltidskrifter (mirror journals) som är open access och har samma titel som högt rankade tidskrifter men med tillägget X. De här är skilda tidskrifter och inte hybridlösningar för originalen och material som publiceras i dem publiceras inte i den högt rankade ursprungstidskriften. Vi rekommenderar tills vidare att överväga originalpublikationen + parallellpublicering av det accepterade manuskriptet.) 

Emerald - Hybrid, gratis och gratis i två full open access tidskrifter: International Journal of Climate Change Strategies och Management  (1.1.2024–31.12.2024)

Frontiers - Full open access, rabatt 10% om du ansökt om pengar från ÅA:s APC-pool och blivit beviljad eller om APC:n betalas ur projekt vars ekonomi går via ÅA. Rabatten kan INTE beviljas för APC:n som betalas ur privata medel. (1.4.2022-31.12.2024) 

IEL (IEEE) - Hybrid och full open access gratis, 1.1.2024-31.12.2025.

MDPI - Full open access, rabatt 10% (välj Åbo Akademi i rullgardinsmeny under "Selected institutions and societies have individual agreements...") Notera att MDPI inte tillåter att man kombinerar den här institutionella medlemskapsrabatten med andra rabatter och kuponger. Man får välja vilken rabatt man vill använda i varje enskilt fall.

Nature Research - hybrid, gratis. (Antagna artiklar 1.6.2022-31.12.2024) OBS! Vouchrarna har tagit slut!/29.8.2023

OUP (Oxford University Press) - Hybrid gratis, full open access 15 % rabatt. För artiklar "in production" 1.1.2024-31.12.2025)

RSC (Royal Society of Chemistry) - Hybrid open access, gratis (2024-2025) och full open access, gratis (2024).

Sage - Hybrid gratis, full open access: 20% rabatt. För artiklar accepterade 1.1.2023-31.12.2024.

Springer Nature (=Springer) - Hybrid, gratis. Ingår även en del före detta hybridtidskrifter som övergått till full OA-publicering. (Artiklar accepterade 1.1.2024-31.12.2025 i mestadels hybridtidskrifter som hör till Springer Compact collection.)

Taylor & Francis - Hybrid gratis, begränsat antal vouchers per år. För artiklar accepterade 1.1.2023-31.12.2024. (Artiklar accepterade i Taylor & Francis Open Select Standard Rate journals).

Wiley - Full open access och hybrid, gratis (artiklar antagna för publicering 1.1.2023-31.12.2024). (Wiley har egen instruktionssida för rabatten.)

Följande avtal har gått ut 31.12.2023:

ACS (American Chemical Society) - Avtalet har inte förnyats och är ej i kraft! Läs mer: FinELib 10.1.2024

 

2. ÅA:s APC-pool för open access-avgifter

Ansökningar behandlas inte i juli.

Har du en artikel i röret, som är nästan klar och som kunde publiceras i en OA-tidskrift men saknar finansiering för avgiften? ÅA har sedan 2020 en APC-pool. Målet för APC-poolen är att ge ÅA-anknutna forskare lika möjlighet till OA-publicering (utöver parallellpubliceringsmöjligheten) och stimulera publicering i full OA-kanaler.
 

Ansökningsförfarande

Poolens medel beviljas på basis av en kort ansökan på e-blankett, som skickas in av författaren som sköter kontakten till förlaget (corresponding author). Ansökan skickas in när artikeln är nästan klar att skickas in, för att undvika långa reserveringstider fram till beskedet om ev. publicering. Ansökningarna utvärderas mot givna villkor av ÅAB:s team för öppen vetenskap (under översikt av prorektor för forskning).

Obs!

Innan du skickar in en ansökan till poolen, kolla att det inte redan är gratis för dig som ÅA-forskare genom avtalen här i vänstra spalten.

Poolen beviljar stödet innan artikeln skickas in för referentgranskning till förlaget.

För tidigare inskickade artiklar förväntas författarna ha sett till att de har täckning för sin beställning.

Ansökan görs på e-blankett och målet är svar inom fem arbetsdagar. Ansökningar behandlas inte i juli.

 

Principer för beviljande av APC-stöd

Vem kan ansöka?

Forskare med huvudsaklig ÅA-affiliation, vars publikationer rapporteras till UKM (för ÅA) och som fungerar som ”corresponding author”/”submitting author”, närmare bestämt

 1. Vid ÅA anställda forskare (alla nivåer)
 2. Forskare med avtal för icke-anställd personal (stipendiater med avtal för icke-anställda, alla nivåer)
 3. Emeriti

Notera följande:

 • Forskare som har externa forskningsmedel
  (t.ex. gamla FA-projekt som startat före 1.1.2021) förväntas använda upp sin projektbudget för OA-medel först. Ansök från APC-poolen då finansiären har krav på OA men APC-utgifter inte ingår i budgeten (t.ex. FA fr.o.m. 2021).
 • Två artiklar per corresponding author kan finansieras per år (men man kan vara medförfattare i andra artiklar som beviljas understöd). Undantag till denna regel kan eventuellt göras i slutet av året ifall medel finns kvar.
 • Forskare med enbart anknytning som docent rapporterar inte sina publikationer för ÅA till UKM och kan därför inte beviljas stöd.
   

Krav på publikationen och publikationskanalen:

  1. Tidskriften är full OA (= tidskrift där alla artiklar blir öppet tillgängliga och som inte uppbär prenumerationsavgifter)

  2. Tidskriften/publikationskanalen finns registrerad i DOAJ.org eller Scopus eller kan på annat sätt granskas och konstateras vara seriös.

  3. Publikationskanalen har JUFO-klass 1-3.

  4. Publikationen ges en öppen licens
(helst CC-BY 4.0, om ingen annan erbjuds av förlaget accepteras CC-BY-NC eller CC-BY-NC-ND).  

  5. Där det finns vouchers eller rabatter tillgängliga för ÅA-anknutna forskare ska dessa användas
(se vänster kolumn).
 

Varför stöds inte hybrid open access?

Hybridpublicering innebär att OA-publicering är en tilläggsservice i en prenumerationsbaserad tidskrift, där endast en del av innehållet är öppet tillgängligt. Hybridmodellen är dyr eftersom tidskrifterna tar ut både prenumerations-/licensavgift och APC via universiteten (s.k. ”double dipping”).
För hybridpublikationer rekommenderas i första hand parallellpublicering i AboCRIS (samt andra öppna repositorium) som väg till OA. Hybrid OA är möjligt också via ÅA:s read and publish-avtal
(se vänster spalt om vouchers och rabatter).

3. ÅA:s BPC-pool för öppnande av monografier

För att göra böcker OA kan BPC-avgift (book processing charge) betalas. Notera att FinELibs och ÅAB:s avtal med förlagen inte innefattar BPC-rabatter. Därför har ÅA en BPC-pool som kan täcka BPC-avgiften för öppnande av ÅA-affilierade författares monografier.

För redigerade verk gäller parallellpublicering av kapitel enligt förlagets anvisningar. BPC-poolen finansierar inte heller öppnande av enskilda kapitel.
 

Principer för beviljande av BPC-stöd

Vem kan ansöka? Samma definition av affiliering gäller som för APC-poolen (se Vem kan ansöka? i mittersta spalten).

Krav på publikationen och publikationskanalen:
BPC-poolen kan täcka BPC-kostnader då publikationen uppfyller följande kriterier:

 1. Publikationstyp: Boken är en referentgranskad monografi (C1 enligt universitetens finansieringsmodell). För referentgranskning gäller i första hand UKM:s definition (tillgänglig endast på finska). Referentgranskarna är oberoende i förhållande till manuset som granskas, dvs. är inte publikationens redaktörer. BPC-poolen stöder inte öppnande av redigerade verk eller enskilda kapitel.   
 2. JUFO-klassificering: Bokförlaget och/eller bokserien har JUFO-nivå 3 eller 2
 3. Sekundära aspekter såsom hållbarhet och jämlik tillgång kan också beaktas: särskild motivering till varför verket ska öppnas, t.ex. att en central läsarkrets saknar tillgång ifall boken är stängd.
   

Ansökningsförfarande

Skicka följande information till openscience@abo.fi:

 1. Författaren/-na till monografin, samt information om affiliering
 2. Förlag, serie och verkets arbetstitel
 3. Uppskattade BPC-kostnader (i euro, inkl. moms). För samförfattade verk där författarna är affilierade till olika finländska universitet delas kostnaderna i första hand mellan hemorganisationerna.
 4. Eventuella andra finansieringskällor, t.ex. projektmedel eller möjlighet till delade kostnader mellan universitet.
 5. Uppskattat publiceringsdatum
 6. Tillgängliga alternativ för öppen licens. Publikationen bör få en öppen licens (helst CC-BY 4.0, om ingen annan erbjuds av förlaget accepteras CC-BY-NC eller CC-BY-NC-ND).
 7. Särskilda motiveringar till att verket borde öppnas


I helhetsbedömningen beaktas både kriterierna ovan och BPC-kostnaderna. Individuell bedömning från fall till fall. Utvärderingsgruppen består av överbibliotekarie, prorektor för forskning, samt ledande koordinator för öppen vetenskap.

 

Den här guiden av Åbo Akademis bibliotek är licensierad under CC BY 4.0