Skip to main content

Språk och lingvistik: Böcker

 

Här hittar du tips på böcker om språk och lingvistik.
I rullgardinsmenyn finns specifika boktips för studier i engelska, finska, franska, ryska, svenska och andra nordiska språk eller tyska.

Sök böcker i Alma


Allt tryckt efter 1919 finns vid ÅAB, men allt är inte infört i Alma. Om du inte hittar inhemskt material, fråga biblioteket!

Söktips
Använd booleska operatorer AND/OR/NOT och trunkering (* eller ?) för att begränsa eller utöka din sökning. Flera söktips

Ämnesord
Böcker i Alma beskrivs med ämnesord som finns samlade i FINTO. Kolla här vilka ämnesord som används och få tips på vidare, snävare och relaterade begrepp. Detta ökar dina möjligheter att hitta relevant material!

Hittar du inte boken i Alma?

Kolla samdatabasen Melinda

  • Finns boken något annat bibliotek i Åbo, låna den därifrån
  • Finns boken vid Tritonia, fjärrlåna den gratis

I övriga fall kan du fjärrlåna boken.
Graduskribenter fjärrlånar gratis mot intyg (PDF). För andra uppbärs en avgift

Boktips - tryckta böcker

E-böcker

Studerande och anställda vid ÅA har tillgång till bibliotekets e-böcker.
JUST NU HAR VI TILLGÅNG TILL FLER E-BÖCKER ÄN VANLIGT!

De största e-boksleverantörerna är Ebook Central och Biblio (f.d. Elib)