Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Språk och lingvistik: Uppslagsverk

Uppslagsverk ger tillgång till kontrollerad information. Här hittar du tips på allmänna och specialiserade e-uppslagsverk. Många har biblioteket köpt och nås inte gratis på webben. En lista över alla våra e-uppslagsverk hittar du i Alma. I bibliotekets referenshyllor finns också många tryckta uppslagsverk

Allmänna e-uppslagsverk inom språk och lingvistik

Allmänna e-uppslagsverk

Specialresurser för ämnet engelska

Specialresurser för ämnet finska

Specialresurser för ämnet franska