Skip to main content

Språk och lingvistik: Uppslagsverk

Uppslagsverk ger tillgång till kontrollerad information. Här hittar du tips på allmänna och specialiserade e-uppslagsverk. Många har biblioteket köpt och nås inte gratis på webben. En lista över alla våra e-uppslagsverk hittar du i Alma. I bibliotekets referenshyllor finns också många tryckta uppslagsverk

Allmänna e-uppslagsverk inom språk och lingvistik

Allmänna e-uppslagsverk

Specialresurser för ämnet engelska

Specialresurser för ämnet finska

Tips på e-uppslagsverk om språk

Specialresurser för ämnet franska