Skip to main content

E-böcker: Så läser och lånar du e-böcker

Bibliotekets e-böcker finns hos ett antal olika tjänster och hur du gör för att läsa, låna, eller skriva ut en e-bok kan variera. 

 • De flesta kan du läsa direkt i webbläsaren.
 • En del kan du ladda ner som pdf-filer, en del kan du bara låna.
 • För att låna en e-bok behöver du installera ett program eller en app.
 • Merparten kan läsas/lånas av ett obegränsat antal samtidiga användare. En liten mängd är begränsade till en eller tre samtidiga användare.

Så lånar du en e-bok

 1. Först måste du installera Adobe Digitals Editions (pc/mac) eller Bluefire Reader (Andoid/iOS).
  Adobe Digital Editions finns också för Android/iOS, men fungerar bara med Elib. (Android-användare kan även pröva Aldiko Ebook Reader.)
 2. Skapa ett gratis Adobe-ID – även om du använder Bluefire Reader – och auktorisera din dator eller mobila enhet innan du lånar din första e-bok.
  För att låna hos vissa e-bokstjänster (t.ex. Ebook Central) förutsätts du också skapa ett gratis användarkonto hos den tjänsten.
 3. E-boken du lånar laddar du sedan ner antingen i en pdf- eller epub-fil (ibland får du välja) och läser den med ovannämnda program/appar.
  Fördelen med en epub-fil är att du kan ändra typsnittets storlek. En del föredrar emellertid pdf-filer eftersom de oftare ser ut som "riktiga" böcker.

Adobe Digital Editions Windows/Mac | Google Play | App store
Bluefire Reader Google Play | App store
Skapa ett Adobe-ID

Om du använder Linux kan du använda Wine för att köra Adobe Digital Editions.

Annoteringar i Adobe Digital Editions – och så får du dem tillbaka

I Adobe Digital Editions kan du göra olika slags annoteringar: anteckningar, bokmärken och understrykningar.

När lånetiden löpt ut kan du inte längre läsa boken eller dina annoteringaringar – tills du lånar boken på nytt. Annoteringarna kommer emellertid inte automatiskt tillbaka. Gör så här:

 1. Låna boken på nytt.
  Ladda ner den lånade boken och öppna den i Adobe Digital Editions och stäng sedan programmet.
 2. Öppna mappen Annotations.
  På ÅA-datorer är sökvägen \\pchome[1/2].abo.fi\pchome[1/2]\[användarnamn]\My Digital Editions\Annotations.
 3. Ersätt den nya annoteringsfilen med den gamla annoteringsfilen.
  En annoteringsfil har ändelsen annot och tar ofta sitt namn från bokens titel, t.ex Hamlet.pdf.annot. När du lånar samma bok på nytt skapas en ny men tom annoteringsfil: Hamlet-1.pdf.annot. Radera den nya filen och döp om den gamla filen så att den istället får det namn den nya annoteringsfilen hade (lägg alltså till -1) . Nu kopplas dina gamla  annoteringar ihop med det nya lånet.

Annoteringar i Bluefire Reader

I Bluefire Reader kan du göra olika slags annoteringar:

 • anteckningar
 • bokmärken
 • stryka under

Obs! Annoteringarna går inte att få tillbaka när lånetiden löpt ut! Exportera dina annoteringar innan lånetiden löpt ut!

Kolla på videon (1 min 30 sek) för att se hur du gör annoteringar och tar dem tillvara.