Skip to main content

E-böcker: E-bokstjänster

Biblio (f.d. Elib)

Innehåller främst svenskspråkig skön- och facklitteratur – även i form av ljudböcker.

Finns Biblios e-böcker i Alma?
Nej, bara en liten del. Gå till Biblio där du kan söka i hela beståndet.

Hur kan jag läsa?

I en webbläsare
Inte alla
Låna hela e-böcker (offline)
Kräver ADE (pc/mac), Biblio (Android/iOS), Aldiko Ebook Reader (Android/iOS). ADE finns för även Android/iOS.
Pdf
Skriva ut

Bra att veta
Du loggar in i Biblio med bibliotekskortets nummer och pinkod. Du bör ha ändrat bibliotekskortets pinkod en gång för att kunna logga in. För Android/iOS rekommenderas just nu Biblios egen app. Böcker enbart tillgängliga i PDF-format kan inte läsas med Biblio-appen utan då bör du använda Adobe Digital Editons (gäller främst Studentlitteraturs böcker).

Begränsningar
Du kan låna högst tre böcker i veckan och samtidigt ha högst tre lån. Lånetiden är 28 dagar.

DOAB

DOAB innehåller drygt 13 000 e-böcker från många olika vetenskapliga områden. Böckerna är utgivna som open access, d.v.s. fritt tillgängliga.

Finns DOAB-böckerna i Alma?
Ja, så gott som alla är sökbara i Alma. Det går också bra att söka direkt i DOABs eget gränssnitt.

Hur kan jag läsa?

I en webbläsare
Pdf
Skriva ut

Bra att veta
DOAB innehåller länkar till open access-böcker på externa webbplatser. En tredjedel av böckerna i DOAB finns också AOPEN.

Begränsningar
Böckerna är open access men kan ha olika typer av (Creative Commons-)licenser.

Ebook Central

Ebook Central innehåller över 150 000 e-böcker från många olika vetenskapliga områden.

Finns Ebook Central-böckerna i Alma?
Ja, så gott som alla är sökbara, men uppgifterna i Alma saknar ibland eventuell undertitel och medförfattare. Det går också bra att söka direkt i Ebook Centrals eget gränssnitt.

Hur kan jag läsa?

I en webbläsare
Låna hela e-böcker (offline)
Kräver ett Ebook Central-konto och Adobe ID.
Pdf
En del av boken
Skriva ut
Pdf-filerna

Bra att veta
Om du skapar ett användarkonto hos Ebook Central kan du skapa en egen "bokhylla" där du kan samla böcker. Då kan du också spara eventuella understrykningar och anteckningar som du gör i böckerna du läser i webbläsaren. Ebook Central är det största e-bokspaketet som biblioteket har tillgång till. Innehållet är inte konstant utan nya titlar läggs till kontinuerligt och gamla titlar kan försvinna.

Begränsningar
En liten mängd böcker är begränsade till en eller tre samtidiga användare medan resten kan läsas av ett obegränsat antal användare. Mängden text som går att kopiera till klippbordet är också begränsad. Lånetiden varierar mellan 1–14 dagar.

Ebsco eBook Collection

Ebsco eBook Collection innehåller cirka 250 inköpta e-böcker.

Finns eBook Collection-böckerna i Alma?
Ja, böckerna är sökbara i Alma. Det går också bra att söka direkt i Ebsco eBook Collections eget gränssnitt.

Hur kan jag läsa?

I en webbläsare
Låna hela e-böcker (offline)
Kräver ett Ebsco-konto och Adobe ID.
Pdf
Upp till 100 sidor
Skriva ut
Upp till 100 sidor

Bra att veta
När du ska låna en e-bok kan du också logga in med ett Google-konto (gmail) istället för (att skapa) ett Ebsco-konto.

Begränsningar
De flesta böckerna är begränsade till en (1) samtidig användare. Lånetiden är 1–3 dagar.

Elgar online

Elgar online innehåller cirka 500 inköpta e-böcker inom samlingarna Law 2017-2018 och Social & Political Sciences 2017-2018.

Finns böckerna Elgar online-böckerna i Alma?
Ja, böckerna är sökbara i Alma.

Hur kan jag läsa?

I en webbläsare
Låna hela e-böcker (offline)
Pdf
Ett kapitel i taget
Skriva ut
Avsnitt ur boken

Begränsningar
Böckerna kan läsas av ett obegränsat antal användare.

Fokus (Alma Talent)

Innehåller ungefär femtio böcker inom rättsvetenskap.

Finns böcker ur Fokus i Alma?
Nej, böckerna finns bara delvis i Alma. Gå till Fokus där du kan söka i hela beståndet.

Hur kan jag läsa?

I en webbläsare
Låna hela e-böcker (offline)
Pdf
Skriva ut
Ungefär ett kapitel i taget

Bra att veta
Titta under "Hankitut sisällöt" för att se böckerna som biblioteket har tillgång till. Du kan spara dina bokmärken och annoteringar genom att ta tillvara sifferkoden som skapas ("Kirjanmerkkilistan koodi").

Begränsningar
Böckerna kan läsas av ett obegränsat antal användare.

de Gruyter eBooks

de Gruyter eBooks innehåller dussintalet e-böcker.

Finns de Gruyter-böckerna i Alma?
Ja, böckerna är sökbara i Alma.

Hur kan jag läsa?

I en webbläsare
Låna hela e-böcker (offline)
De som är i epub-formtatet kräver Adobe ID.
Pdf
Ett kapitel i taget
Skriva ut
Avsnitt ur boken

Bra att veta
de Gruyter-böckerna kan sparas kapitelvis i pdf-filer. Två böcker är dessutom tillgängliga i hela epub-filer och kan läsas oavbrutet

Begränsningar
Böckerna kan läsas av ett obegränsat antal användare.

John Benjamins eBooks

John Benjamins eBooks innehåller ett litet antal inköpta titlar. Ett litet antal open access-böcker finns också.

Finns John Bejamins-böckerna i Alma?
Ja, de inköpta böckerna är sökbara i Alma.

Hur kan jag läsa?

I en webbläsare
Låna hela e-böcker (offline)
Kräver Adobe ID
Pdf
Skriva ut
Avsnitt ur boken

Bra att veta
Det ser ut som om e-boken skulle gå att läsa i webbläsaren, men detta tycks inte fungera.

Begränsningar
Böckerna kan läsas av ett obegränsat antal användare.

OAPEN

OAPEN innehåller drygt 6000 e-böcker, främst inom samhälls- och humanistiska vetenskaper. Böckerna är utgivna som open access, d.v.s. fritt tillgängliga.

Finns OAPEN-böckerna i Alma?
Ja, så gott som alla är sökbara i Alma. Det går också bra att söka direkt i OAPENs eget gränssnitt.

Hur kan jag läsa?

I en webbläsare
Pdf
Skriva ut

Bra att veta
Två tredjedelar av böckerna i AOPEN finns också i systertjänsten DOAB.

Begränsningar
Böckerna är open access men kan ha olika typer av (Creative Commons-)licenser.

Sage Research Methods | Sage Knowledge

Sage Research Methods och Sage Knowledge innehåller cirka 1000 respektive 4000 böcker. Främst metodböcker lämpliga inom social- och humanistiska vetenskaper.

Finns böckerna i Alma?
Ja, böckerna är sökbara i Alma. Pröva gärna också att söka i Sage Research Methods finurliga gränssnitt eller Sage Knowledges gränssnitt.

Hur kan jag läsa?

I en webbläsare
Låna hela e-böcker (offline)
Pdf
Ett kapitel i taget
Skriva ut
Avsnitt ur boken

Bra att veta
Böckerna ser inte ut som "vanliga" böcker. Cases och Datasets och en del videor ingår inte i bibliotekets licens.

Begränsningar
Böckerna kan läsas av ett obegränsat antal användare.

ScienceDirect Ebooks

ScienceDirect Ebooks innehåller ungefär 30 000 böcker från olika vetenskapliga områden.

Finns ScienceDirect-böckerna i Alma?
Ja, böckerna är sökbara i Alma. Det går också bra att söka direkt i ScienceDirects eget gränssnitt.

Hur kan jag läsa?

I en webbläsare
Låna hela e-böcker (offline)
Pdf
Kapitelvis
Skriva ut
Avsnitt ur boken

Begränsningar
Böckerna kan läsas av ett obegränsat antal användare.

SpringerLink Ebooks

SpringerLink Books innehåller ungefär 10 000 böcker. Främst konferenspublikationer inom informations- och kommunikationsteknik. En stor del av dessa är open access.

Finns SpringerLink Books-böckerna i Alma?
Ja, böckerna är sökbara i Alma. Du kan också söka direkt i Springers eget gränssnitt.

Hur kan jag läsa?

I en webbläsare
Låna hela e-böcker (offline)
Pdf
I sin helhet eller kapitelvis
Skriva ut
Avsnitt ur boken

Begränsningar
Böckerna kan läsas av ett obegränsat antal användare.