Gå till huvudinnehållet

E-böcker: E-bokstjänster

Biblio (f.d. Elib)

Innehåller främst svenskspråkig skön- och facklitteratur – även i form av ljudböcker.

Finns Biblios e-böcker i Alma?
Nej, bara en liten del. Gå till Biblio där du kan söka i hela beståndet.

Hur kan jag läsa?

I en webbläsare
Inte alla
Låna hela e-böcker (offline)
Kräver ADE (Adobe Digital Editions) (pc/mac), Biblio (Android/iOS). ADE finns för även Android/iOS, men Biblios egen app fungerar bättre.
Pdf
Skriva ut

Bra att veta
Du loggar in i Biblio med bibliotekskortets nummer och pinkod. Du bör ha ändrat bibliotekskortets pinkod en gång för att kunna logga in. För Android/iOS rekommenderas just nu Biblios egen app. För att kunna läsa e-böcker på PC/Mac behöver du ladda ner Adobe Digital Editons till din dator.

Användarguide för Biblio appen

Begränsningar
Du kan låna högst tre böcker i veckan och samtidigt ha högst tre lån. Lånetiden är 28 dagar.

Cambridge Higher Education Textbooks

Cambridge University Press samlingen Higher Education Textbooks innehåller ungefär 1000 böcker från olika vetenskapliga områden. Böckerna är "textbooks", alltså att jämföras med de svenska uttrycken "läroböcker" eller "kursböckr". 

Finns Higher Education-böckerna i Alma?
Ja, böckerna är sökbara i Alma. Det går också bra att söka direkt i Cambridges eget gränssnitt.

Hur kan jag läsa?

I en webbläsare
Låna hela e-böcker (offline)
Pdf
Upp till 15 %
Skriva ut
Upp till 15 % (pdf-filerna)

Bra att veta
Böckerna kan läsas online i webbläsaren och antalet samtidiga läsare av samma bok är obegränsat. Om du vill ladda ner en bok för offline-läsning behöver du skapa ett gratis personligt Cambridge Core-konto och ladda ner appen Cambridge Spiral (finns för Windows, OS X, Android 8 eller högre, iOS 10.0 eller högre). Med kontot kan du även göra anteckningar, understreckningar, bokmärken och ändra typsnittets storlek.

Begränsningar
Böckerna kan läsas av ett obegränsat antal användare.

DOAB

DOAB innehåller ca 50 000 e-böcker från många olika vetenskapliga områden. Böckerna är utgivna som open access, d.v.s. fritt tillgängliga.

Finns DOAB-böckerna i Alma?
Ja, så gott som alla är sökbara i Alma. Det går också bra att söka direkt i DOABs eget gränssnitt.

Hur kan jag läsa?

I en webbläsare
Pdf
Skriva ut

Bra att veta
DOAB innehåller länkar till open access-böcker på externa webbplatser. En tredjedel av böckerna i DOAB finns också AOPEN.

Begränsningar
Böckerna är open access men kan ha olika typer av (Creative Commons-)licenser.

Ebook Central

Ebook Central innehåller över 200 000 e-böcker från många olika vetenskapliga områden.

Finns Ebook Central-böckerna i Alma?
Ja, så gott som alla är sökbara, men uppgifterna i Alma saknar ibland eventuell undertitel och medförfattare. Det går också bra att söka direkt i Ebook Centrals eget gränssnitt.

Hur kan jag läsa?

I en webbläsare
Låna hela e-böcker (offline)
Kräver ett Ebook Central-konto och Adobe ID.
Pdf
En del av boken
Skriva ut
Pdf-filerna

Bra att veta
Om du skapar ett användarkonto hos Ebook Central kan du skapa en egen "bokhylla" där du kan samla böcker. Då kan du också spara eventuella understrykningar och anteckningar som du gör i böckerna du läser i webbläsaren. Ebook Central är det största e-bokspaketet som biblioteket har tillgång till. Innehållet är inte konstant utan nya titlar läggs till kontinuerligt och gamla titlar kan försvinna.

Begränsningar
En liten mängd böcker är begränsade till en eller tre samtidiga användare medan resten kan läsas av ett obegränsat antal användare. Mängden text som går att kopiera till klippbordet är också begränsad. Lånetiden varierar mellan 1–14 dagar.

Ebsco eBook Collection

Ebsco eBook Collection innehåller cirka 250 inköpta e-böcker.

Finns eBook Collection-böckerna i Alma?
Ja, böckerna är sökbara i Alma. Det går också bra att söka direkt i Ebsco eBook Collections eget gränssnitt.

Hur kan jag läsa?

I en webbläsare
Låna hela e-böcker (offline)
Kräver Adobe ID.
Pdf
Upp till 100 sidor
Skriva ut
Upp till 100 sidor

Bra att veta
Du kan nu logga in med ditt vanliga ÅA-användarnamn och -lösenord till Ebsco för att spara och låna böcker. Gamla personliga konton kan sammföras (läs mera på Ebscos webbplats).

Begränsningar
En del böcker är begränsade till en (1) samtidig användare med lånetiden 1–3 dagar.

Elgar online

Elgar online innehåller cirka 500 inköpta e-böcker inom samlingarna Law 2017-2018 och Social & Political Sciences 2017-2018.

Finns böckerna Elgar online-böckerna i Alma?
Ja, böckerna är sökbara i Alma.

Hur kan jag läsa?

I en webbläsare
Låna hela e-böcker (offline)
Pdf
Ett kapitel i taget
Skriva ut
Avsnitt ur boken

Begränsningar
Böckerna kan läsas av ett obegränsat antal användare.

Ellibs

Innehåller främst finskspråkig litteratur.

Finns Ellibs e-böcker i Alma?
Ja, de böcker som biblioteket har licens på hittar du i Alma.

Hur kan jag läsa?

I en webbläsare
Inte alla
Låna hela e-böcker (offline)
Kräver ADE (Adobe Digital Editions) (pc/mac), Biblio (Android/iOS). ADE finns för även Android/iOS, för mobiltelefon och surfplatta, använd Ellibs app.
Pdf
Skriva ut

Bra att veta
Du loggar in i Ellibs med haka-användarnamn och lösenord.

Ellibs användarguide

 

de Gruyter eBooks

de Gruyter eBooks innehåller dussintalet e-böcker.

Finns de Gruyter-böckerna i Alma?
Ja, böckerna är sökbara i Alma.

Hur kan jag läsa?

I en webbläsare
Låna hela e-böcker (offline)
De som är i epub-formtatet kräver Adobe ID.
Pdf
Ett kapitel i taget
Skriva ut
Avsnitt ur boken

Bra att veta
de Gruyter-böckerna kan sparas kapitelvis i pdf-filer. Två böcker är dessutom tillgängliga i hela epub-filer och kan läsas oavbrutet

Begränsningar
Böckerna kan läsas av ett obegränsat antal användare.

John Benjamins eBooks

John Benjamins eBooks innehåller ett litet antal inköpta titlar. Ett litet antal open access-böcker finns också.

Finns John Bejamins-böckerna i Alma?
Ja, de inköpta böckerna är sökbara i Alma.

Hur kan jag läsa?

I en webbläsare
Låna hela e-böcker (offline)
Kräver Adobe ID
Pdf
Skriva ut
Avsnitt ur boken

Bra att veta
Det ser ut som om e-boken skulle gå att läsa i webbläsaren, men detta tycks inte fungera.

Begränsningar
Böckerna kan läsas av ett obegränsat antal användare.

JSTOR DDA & EBA

JSTOR DDA och EBA innehåller ca 100 000 e-böcker inom många olika ämnesområden.

Finns JSTOR DDA- och EBA-böckerna i Alma?
Ja, böckerna är sökbara i Alma.

Hur kan jag läsa?

I en webbläsare
Låna hela e-böcker (offline)
Pdf
Kapitelvis
Skriva ut

Bra att veta
Nya böcker böcker tillkommer varje vecka (och några få tas bort även bort).

Begränsningar
Böckerna kan läsas av ett obegränsat antal användare.

OAPEN

OAPEN innehåller cirka 20 000 e-böcker, främst inom samhälls- och humanistiska vetenskaper. Böckerna är utgivna som open access, d.v.s. fritt tillgängliga.

Finns OAPEN-böckerna i Alma?
Ja, så gott som alla är sökbara i Alma. Det går också bra att söka direkt i OAPENs eget gränssnitt.

Hur kan jag läsa?

I en webbläsare
Pdf
Skriva ut

Bra att veta
Två tredjedelar av böckerna i AOPEN finns också i systertjänsten DOAB.

Begränsningar
Böckerna är open access men kan ha olika typer av (Creative Commons-)licenser.

Sage Research Methods | Sage Knowledge

Sage Research Methods och Sage Knowledge innehåller cirka 1000 respektive 4000 böcker. Främst metodböcker lämpliga inom social- och humanistiska vetenskaper.

Finns böckerna i Alma?
Ja, böckerna är sökbara i Alma. Pröva gärna också att söka i Sage Research Methods finurliga gränssnitt eller Sage Knowledges gränssnitt.

Hur kan jag läsa?

I en webbläsare
Låna hela e-böcker (offline)
Pdf
Ett kapitel i taget
Skriva ut
Avsnitt ur boken

Bra att veta
Böckerna ser inte ut som "vanliga" böcker. Cases och Datasets och en del videor ingår inte i bibliotekets licens.

Begränsningar
Böckerna kan läsas av ett obegränsat antal användare.

ScienceDirect Ebooks

ScienceDirect Ebooks innehåller ungefär 40 000 böcker från olika vetenskapliga områden.

Finns ScienceDirect-böckerna i Alma?
Ja, böckerna är sökbara i Alma. Det går också bra att söka direkt i ScienceDirects eget gränssnitt.

Hur kan jag läsa?

I en webbläsare
Låna hela e-böcker (offline)
Pdf
Kapitelvis
Skriva ut
Avsnitt ur boken

Begränsningar
Böckerna kan läsas av ett obegränsat antal användare.

Skillport

Skillport BusinessPro & ITPro innehåller böcker om ekonomi och it. Åbo Akademis bibliotek prövar tjänsten för ett år. Förutsätter inloggning med ÅA-användaruppgifter även om man är på campus. 

Finns Skillport-böckerna i Alma? 

Alla böcker från Skillports är inte sökbara i Alma. 

Begränsningar

Förutsätter inloggning med ÅA-användaruppgifter även om man är på campus. 

SpringerLink Ebooks

SpringerLink Books innehåller knappt 20 000 böcker. Främst konferenspublikationer inom informations- och kommunikationsteknik. En stor del av dessa är open access.

Finns SpringerLink Books-böckerna i Alma?
Ja, böckerna är sökbara i Alma. Du kan också söka direkt i Springers eget gränssnitt.

Hur kan jag läsa?

I en webbläsare
Låna hela e-böcker (offline)
Pdf
I sin helhet eller kapitelvis
Skriva ut
Avsnitt ur boken

Begränsningar
Böckerna kan läsas av ett obegränsat antal användare.

Taylor and Francis eBooks

En mycket stor samling e-böcker (över 100 000) inom många olika ämnesområden. Majoriteten av böckerna är utgivna av Routledge och CRC Press.

Finns Taylor and Francis eBooks-böckerna i Alma?
Ja, böckerna är sökbara i Alma.

Hur kan jag läsa?

I en webbläsare
Låna hela e-böcker (offline)
Pdf
Skriva ut

Bra att veta
Taylor & Francis ebook Backfile-böcker kan av okänd anledning bara öppnas på bokens första sida på Taylor & Francis webbplats  – inte via kapitelindelningen.

Begränsningar
Böckerna kan läsas av ett obegränsat antal användare.

Verkkokirjahylly (Alma Talent, f.d. Fokus)

Innehåller ett hundratal böcker (och Verotus-tidskriften) inom rättsvetenskap. Nu även hela Verkkokirjahylly!

Finns böcker ur Verkkokirjahylly i Alma?
Endast ett fåtal är i Alma. Gå till Verkkokirjahylly där du kan söka i beståndet.

Hur kan jag läsa?

I en webbläsare
Låna hela e-böcker (offline)
Pdf
Skriva ut
Ungefär ett kapitel i taget

Bra att veta
Genom att skapa ett personligt konto i Fokus kan du göra egna anteckningar i böckerna.

Begränsningar
Böckerna kan läsas av ett obegränsat antal användare.

Wiley Ebooks

Wiley Ebooks innehåller ett litet antal inköpta titlar.

Finns SpringerLink Books-böckerna i Alma?
Ja, böckerna är sökbara i Alma.

Hur kan jag läsa?

I en webbläsare
Låna hela e-böcker (offline)
Pdf
I sin helhet eller kapitelvis
Skriva ut

Begränsningar
Böckerna kan läsas av ett obegränsat antal användare.