Skip to main content

Pedagogiska ämnen: Start

Tritonia Satellite

På torsdagar kl. 10-12 (5.9-12.12.2019) finns personal från Tritonia på plats i E408 vid Academill i Vasa. Vi hjälper med att hitta artiklar, använda e-böcker, referenshantering etc.

Obs! Utlåning och returnering av Tritonias böcker kan inte göras vid Academill. Välkomna!

Pedagogiska ämnen

I denna guide hittar du de viktigaste informationskällorna inom de pedagogiska ämnena. Du kan boka tid för handledning i informationssökning eller ta kontakt om du har frågor!

Användning av e-resurser

E-resurserna kan användas i ÅA:s datanät samt på distans. Logga in med ditt ÅA-användarnamn i Finna för att nå e-resurserna på distans. Vid Tritonia kan du använda de övriga Vasahögskolornas e-resurser, be personalen om hjälp!

Informatiker

Linda-Marie Evertson's picture
Linda-Marie Evertson
Kontakt:
Tritonia
PB 331 / Universitetsstranden 7
65101 Vasa

linda-marie.evertson@tritonia.fi
+358 29 4498273
Website