Gå till huvudinnehållet

Pedagogiska ämnen: Start

Användning av e-resurser

E-resurserna kan användas i ÅA:s datanät samt på distans. Logga in med ditt ÅA-användarnamn i Alma för att nå e-resurserna på distans

ePress - Läs inhemska dagstidningar på webben!

ePress innehåller ett stort antal finska och finlandssvenska dagstidningar (de flesta tidningar fr.o.m. januari 2019). Tjänsten kan användas enbart på campus och av tre användare samtidigt.

Pedagogiska ämnen

I denna guide hittar du de viktigaste informationskällorna inom de pedagogiska ämnena. Du kan boka en bibliotekarie och få hjälp med informationssökningen eller ta kontakt om du har frågor!

Academillbiblioteket

Åbo Akademis bibliotek i Academill öppnade i januari 2021. Resurserna är tillgängliga via ÅA:s söktjänst Alma

Academillbiblioteket ger i första hand service till studerande, forskare och personal vid Åbo Akademi i Vasa. Biblioteket är en del av Åbo Akademis bibliotek som är ett offentligt vetenskapligt bibliotek. Läs mera om ÅAB på bibliotekets webbplats.

Information om öppettider, bibliotekskort etc. hittas i denna GUIDE.  

Bibliotekets aktuellt

Loading ...

Bibliotekarie

Profile Photo
Linda-Marie Evertson
Kontakt:
Academillbiblioteket / Åbo Akademi i Vasa
Strandgatan 2
65100 Vasa

linda-marie.evertson@abo.fi
+358 50 5227198