Skip to main content

Hälsovetenskaper (Vasa): Forskarservice

Forskningsdatabasen Artur

Som akademianställd lärare, forskare eller övrig personal kan och bör du registrera dina vetenskapliga publikationer i ÅAs forskningsdatabas Artur. På så sätt ökar du din forsknings synlighet på webben samt bidrar till att statens finansiering till ÅA ökar eftersom de inmatade publikationerna i Artur årligen rapporteras vidare till Undervisnings- och kulturministeriet.

I JUULI-portalen hittar du information om forskningspublikationer från alla finländska universitet.

Instruction video about Artur: https://youtu.be/dn3zYr3w-hY

Utvärdering av forskningspublikationer

Digitala friexemplar i Åbo

Vid ÅA:s bibliotek i Åbo finns en arbetsstation där digitala friexemplar (webbarkivet, Radio- och tv-arkivet och Nationalbibliotekets digitala samlingar) är tillgängliga. Kontakta biblioteket[a]abo.fi för mera information.