Gå till huvudinnehållet

Hälsovetenskaper (Vasa): Hyllklasser i Academill

Vilka hyllklasser finns i Academill?

I Academill finns hyllklasser som ansluter sig till forskning, undervisning och studier vid Åbo Akademi i Vasa. Se nedan för närmare info om var olika hyllklasser är placerade.

Agneta

KB Kursböcker
KBN Nattlån
ÅA Vasa Diss. Doktorsavhandlingar (Vasa)
TIDSKRIFTER Tidskrifter
ORDBOK Ordböcker

Bokhyllan (E4)

03 Vetenskap. Forskningsmetoder. Informationssökning
03.1 Akademiskt skrivande. Skrivhandböcker
38 Pedagogik. Fostran. Undervisning.
38.01 Undervisningsinstitutioner: historiker
38.02 Pedagogisk psykologi. Utbildningssociologi.
38.1 Förskola och småbarnspedagogisk verksamhet. Småbarns- och förskolepedagogik: undervisning och didaktik.
38.2 Allmän didaktik. Undervisningsmetoder.
38.290 E-lärande. Mediafostran. Informations- och kommunikationsteknik: didaktik
38.291 Religion och livsåskådning. Filosofi. Psykologi: didaktik
38.293 Samhällslära och historia: didaktik
SERIER Kommittébetänkande
38.294 Biologi, geografi och miljöfostran: didaktik
38.295 Matematik och naturvetenskaper: didaktik
38.296 Slöjd och huslig ekonomi: didaktik
38.297 Bildkonst, musik, hälsofostran och fysisk fostran: didaktik
38.298 Språk och litteratur. Drama: didaktik
38.299 Språkundervisning och språkinlärning. Språkbad.
38.4 Universitet. Högskolor. Universitets- och högskoleundervisning. Högskolestudier. Lärarutbildning.
38.5 Skolförvaltning. Lagstiftning. Läroplaner.
38.51 Skolledning. Lärare. Pedagogiskt ledarskap.
38.55 Specialpedagogik
38.6 Vuxenpedagogik. Vuxenutbildning. Fritt bildningsarbete.
38.8 Yrkesutbildning
87 Språkvetenskap
88 Finsk-ugriska språk
89 Indoeuropeiska språk. Övriga språk
89.3 Nordiska språk

Else (E410)

SB Skolbokssamlingen
SERIER Serier

Övre torget

00 Bibliotek. Bokbranschen
07 Kommunikation. Masskommunikation
1 Filosofi. Logik. Kunskapsteori. Etik
14 Psykologi
14.6 Utvecklingspsykologi
2 Religioner. Mytologi
3 Samhällsvetenskaper
30.1 Sociologi. Socialpsykologi
32 Statskunskap. Politik
32.1 Politiska system. Demokrati. Val
32.3 Genusforskning
33 Rättsvetenskap
35 Förvaltning
37 Socialpolitik. Social välfärd
SERIER Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS)
4 Geografi. Regionalvetenskap. Samhällsplanering
5 Naturvetenskaper
59 Medicin. Hälsovård
59.21 Vårdvetenskap. Vårdarbete. Vårdpersonal
59.56 Psykiatri. Psykiska sjukdomar. Krispsykologi
6 Teknik. Industri. Hantverk
65 Slöjd
68 Huslig ekonomi
69 Företagsekonomi. Marknadsföring. Ledarskap
7 Konst
77 Scenkonst. Film. Retorik
78 Musik
79 Idrott
86 Litteraturvetenskap
90 Historieforskning. Allmän kulturhistoria
91 Världshistoria
92 Finlands historia
99 Person- och släkthistoria